Loading...

Trieu el tipus de perfil

Tria el teu perfil per a registrar-te i poder adquirir les teves entrades, així com accès a la plataforma CONNECTA 2018 on podràs crear la teva pròpia agenda i connectar amb la resta d'assistents. Tancament d’inscripcions el 19 d’octubre.


EMPRESA MEMBRE DEL CCB I UNIVERSITAT


EMPRESA AFILIADA A L'ACT


MEMBRES D’ALTRES CONVENTION BUREAUX


ALTRES EMPRESES I ESTUDIANTS